Matemáticas en misa

No me puedo resistir a publicar este email que me llegó el otro día... ¿Os imagináis que esto fuera verdad? Descabellado ¿no? Pues es lo que la Iglesia hace en los colegios...

Som un grup de docents de tots els nivells educatius que estem molt preocupats pel baix nivell cultural en la nostra societat, els alts índexs de fracàs escolar i la proliferació de teleporqueria.

Per a eixir d'esta situació volem traspassar els murs de les escoles, els instituts i les universitats, portant la cultura i l'educació a àmbits en què fins a la data hem estat absents, en els que la nostra deixadesa hi ha privat a molts ciutadans del dret universal a la cultura.
Com a primer pas, volem arribar a un acord amb les autoritats eclesiàstiques perquè ens cedisquen un deu per cent del temps de les misses a fi que professors especialistes en les distintes disciplines puguen arribar més fàcilment als creients per mitjà de breus intervencions didàctiques.

Estem estudiant quin seria el moment idoni per a inserir en les misses continguts científics i culturals, tal vegada immediatament després de la consagració o just abans del pare nostre.
Està clar que alguns feligresos podrien, amb raó, objectar que ells no tenen per què augmentar els seus coneixements ni la seua cultura, que acudixen a missa amb el només fi d'orar i escoltar la paraula de Déu.

Per a solucionar este problema, i encara que poguera paréixer inconstitucional, a l'entrada a l'església els faríem omplir un formulari perquè manifestaren la seua preferència per la religió o la cultura.

Una vegada identificades estes persones, podrien abandonar en el moment adequat la nau principal de l'església i reunir-se en les capelles laterals, la cripta o el saló parroquial. A fi d'evitar greuges, estes persones podrien rebre durant eixa estona xarrades de caràcter no cultural ni educatiu però molt relacionades amb els continguts que s'estiguen impartint en eixe moment a la resta dels fidels des de l'altar.

Per exemple, els feligresos que no vullguen repassar la taula periòdica, estudiaran els efectes perniciosos dels colorants alimentaris, els que no vullguen fer exercicis d'educació física podran veure un documental sobre l'obesitat, i els que no vullguen repassar els verbs irregulars anglesos podrien estudiar estadístiques sobre la importància de parlar idiomes en el món modern.

Els bisbes ens han avançat que no hi hauria problema a computar el temps de qualsevol d'estes activitats com a temps equiparable al dedicat a escoltar la paraula de Déu, a l'oració, a la contemplació, la penitència o a la caritat i en cap cas podrà discriminar-se l'accés a la salvació eterna als fidels quant a les seues preferències religioses o educatives.

Tampoc han posat la més mínima objecció a l'aparent contradicció derivada que el contingut de les misses estiga basat en la fe i les creences, en contrast amb la naturalesa científica i acadèmica dels continguts que habitualment impartim en les aules.

En un primer moment, les classes s'impartirien només durant les misses obligatòries dels diumenges i festes de guardar, per a més avant estendre's a altres actes reóssos d'assistència no obligatòria com a batejos, bodes, comunions, funerals, exercicis espirituals, ordenacions sacerdotals i inclús cerimònies de canonització o beatificació.

Però, d'on eixiria els diners per a pagar al professorat que treballe els diumenges? Sens dubte dels donatius que els fidels depositen en els raspalls, del percentatge d'impostos destinats al sosteniment de l'Església Catòlica o, en general, dels pressupostos de l'Església.

Per a garantir la qualitat de les ensenyances impartides, la nostra associació gestionaria directament els diners aportats per l'Església i amb ell contractaria professors de sòlida formació pedagògica i científica que s'encarregarien d'impartir les classes durant les misses.

Naturalment, donat el caràcter eminentment laic de les classes, no dubtaríem a despedir fulminantment aquells professors que no mantingueren una coherència laica entre la seua vida professional i personal fent coses com casar-se per l'església, acudir a missa setmanalment o participar en qualsevol tipus d'actes religiosos.

Finalment, portarem les nostres negociacions fins al mateix Vaticà, amb les autoritats de les quals firmaríem un concordat que garantira la continuïtat de la nostra noble tasca docent en les esglésies durant els anys venidors.

Et pareix un desbarat? Et pareix difícil d'aconseguir? No és tan absurd ni tan difícil. Ací tenim l'exemple dels acords entre l'Església i el Ministeri d'Educació entorn de l'assignatura de religió i la seua alternativa.

Al final han aconseguit el que ningú haguera cregut possible.

Entre tant, pots fer arribar la nostra proposta educativa a docents, pares, alumnes, polítics, sindicalistes, mitjans de comunicació i inclús a les autoritats eclesiàstiques. Tal vegada així contribuïm que s'entenga millor el que està ocorrent en relació amb l'ensenyança de la religió en els centres sostinguts amb diners públics.

3 comentarios:

Morning Star dijo...

Siempre me ha sorprendido la gente que es capaz de darle la vuelta a la tortilla.
Estaba interesante el texto, eh?

lalala dijo...

No es que tenga mucho que ver, pero....

Este martes hay huelga de profes, el motivo es que el Estado les quiere hacer trabajar más horas sin pagárselas.....hay crisis, no? pues deberían arrimar el hombro. O es que son los trabajadores del sector privado, a costa de horas extras gratis, los que tiene que sacar al pais del caos?

Mavel dijo...

En respuesta a Lalala:
Te mando una información publicada por una agencia de noticias sobre los motivos de la huelga:
"En el País Valenciano la huelga está convocada por la Plataforma por la Enseñanza Pública, en la que se integra el STEPV-iv, ante la falta de respuesta positiva de la Consejería de Educación a los trece puntos reivindicativos presentados, que se resumen en la necesidad de apoyar la enseñanza pública, y que van desde la creación de plazas públicas para atender al alumnado de 0 a 3 años, hasta la concesión de becas de comedor y transporte escolar al alumnado de todos los niveles educativos, pasando por la negociación de un nuevo mapa escolar que dé respuesta a las necesidades del sistema educativo y contemple unas nuevas plantillas del profesorado que incluyan la catalogación lingüística de los puestos de trabajo de Secundaria. También se reivindica un nuevo decreto que regule la matriculación del alumnado para impedir que los centros públicos se conviertan en guetos, así como la máxima neutralidad de la administración a la hora de la elección de los cargos directivos de los centros, y el cese de todos las personas que realizan tareas de Inspección educativa y que fueron seleccionadas directamente por responsables políticos de la Consejería..."
Como puedes ver poco tiene que ver con la solemne majadería que pones en tu comentario. De paso te recuerdo que a los trabajadores de la enseñanza privada concertada también les paga el Estado.
Por cierto ese Estado al que tu te refieres es la Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana y el motivo que tu expones es otra de las múltiples ocurrencias del Conseller Font de Mora tan graciosas como impartir Educación para la Ciudadanía en inglés (con tres profesores en la misma asignatura), la implantación del chino mandarín, la de sancionar con dos años de suspensión a un director por permitir que una fotografía del ínclito Font de Mora apareciera cabeza abajo, la imposición a dedo de los directores en los centros a `pesar de la oposición de los claustros o la elección digital de los inspectores educativos.